ศธจ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมวันเปิดภาคเรียน ร.ร.โกวิทธำรง

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 อ.กิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เนื่องในการเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจในการจัดการเรียนรู้ กล่าวทักทายนักเรียนในชั้นเรียน ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา

โดยได้กล่าวชื่นชมการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการบริหารจัดการ ซึ่งโรงเรียนได้ประยุกต์ให้เข้ากับการจัดการสอนในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ว่าจัดได้อย่างยอดเยี่ยม มีความปลอดภัยในระดับสูง นอกจากนี้ นักข่าวจาก Nation TV 22 ยังได้สัมภาษณ์ ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียน ถึงการจัดการที่โรงเรียนได้คำนึงถึงสุขอนามัย ความปลอดภัยของครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองในทุก ๆ ด้าน ซึ่งโรงเรียนจะดำเนินการอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!