เริ่มแล้ว ! ขอเชิญชอปปิ้งสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรชาวตาก ณ ปตท.เกาะลอย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ได้จัดโครงการเชื่อมโยงการค้าบรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์ Covid-19 เชิญชวนชาวตากและนักท่องเที่ยวอุดหนุน “สินค้าจากเกษตรกรตาก” โดยมีสินค้าจากเกษตรจังหวัดตาก นำผลผลิตมาร่วมจำหน่ายทั้งผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าอื่นๆ ให้เลือกสรรอีกมากมาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2563 ณ ปตท.เกาะลอย อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น