ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคล “อว.สร้างงาน” ระยะ 2 ครั้งที่ 2 จำนวน 195 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการ อว.สร้างงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระยะ 2 ครั้งที่ 2 โดยเปิดรับสมัครประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ ๆ เป็นผู้ว่างงานและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จำนวน 195 อัตรา แยกเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 124 อัตรา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 71 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลาการจ้างงานเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2563 ทั้งนี้จะมีโครงการฯ ขยายผลเพื่อจ้างต่อเนื่องไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รายงานตัวปฏิบัติงาน วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.dhrm.cmru.ac.th เลือกหัวข้อ i News ข่าวล่าสุด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการ จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระยะ 2 ครั้งที่ 2 (ฉบับที่ 2) ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น B1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 330 ผู้ประสานงานคุณสุทิวา พิมสาร 088 266 7773 และคุณกมลรัตน์ แสนใจงาม 095 145 1606 ทั้งนี้ผู้ที่เคยได้รับเงินเยียวยา “เราไม่ทิ้งกัน” สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!