วัดพระธาตุช่อแฮจัดพิธีสมโภชพระอารามหลวงและพิธีอัญเชิญพระพุทธศรีศากยะพุทธมณฑลนายก

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ และพุทธศาสนิกชน ได้จัดพิธีสมโภชพระอารามหลวง วัดพระธาตุช่อแฮ ครบ ๑๔ ปี ซึ่งวัดพระธาตุช่อแฮ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ยกวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2549 เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และพิธีอัญเชิญ“พระพุทธศรีศากยะพุทธมณฑลนายก”ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ๑ พรรษากาล พิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวาย และอุทิศแด่ผู้มีอุปการคุณต่อวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจแพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจ.แพร่ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมนี้พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ คณะสงฆ์จ.แพร่โดยคณะกรรมการพัฒนา พุทธมณฑลจ.แพร่ ได้มอบเงินในการจัดสร้างพระพุทธศรีศากยะพุทธมณฑลนายก แก่ช่างหล่อพระพุทธรูป จำนวน370,000 บาท ซึ่งมีนายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจ.พะเยาและคณะร่วมเป็นเจ้าภาพในการหล่อพระพุทธรูปด้วย และมอบเงินในการซ่อมแซมไหล่ทางเข้าสู้บ้านนาตอง จำนวน 24,400 บาทกับเทศบาลต.ช่อแฮ โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ วัดพระธาตุช่อแฮ จำนวน 9,400 บาท พระมหาบุญชิต อติธฺมโม จำนวน 5,000 บาท คณะสงฆ์ต.ป่าแดง เขต 2 จำนวน 5,000 บาท กองทุนสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคมคณะสงฆ์จแพร่ จำนวน 5,000 บาท โดยมีน.ส.เกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตช่อแฮ และคณะรับมอบ เวลาตั้งแต่ 13.00 น. พิธีอุปสมบทสามเณรเปรียญเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา “สามเณรศราวิน กาธาตุ”

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!