วันสำคัญ 2 ศาสนา พุทธ -คริสต์ วันทำบุญ ตรงวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาตรงวันมิสซาหรือวันขอบคุณพระเจ้า

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บรรยากาศวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา จังหวัดพะเยา ในปีนี้พบว่า มีการทำบุญของศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ ตามวัดวาอารามและโบสถ์ศาสนาคริสต์ ทางเข้าวัดเข้าโบสถ์ทำบุญตรงกัน ด้วย ชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ต่างพาบุตรหลาน เดินทางเข้ามาทำบุญ กันอย่างคึกคัก การทำบุญเข้าวัดและโบสถ์ในช่วงเช้า

ในทางศาสนาพุทธตามวัดวาอารามต่าง ๆ ทั่วจังหวัดก็ได้มีการทำบุญ การทุกชุมชนหมู่บ้านตำบล เช่นเดียวกับศาสนาคริสต์ ที่โบสถ์นักบุญยอห์น บ้านเกษตรสุข หมู่ 15 ตำบลแม่ กาอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้มีพิธีมิสชา วันขอบคุณพระเจ้า ซึ่งวันอาทิตย์และตรงกับวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาของศาสนาพุทธ

สำหรับปีนี้ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของ ศาสนาพุทธ ตรงกับวันเข้าโบสถ์วันวิสซา หรือวันขอบคุณพระเจ้า ของศาสนาคริสต์ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อย ที่ 2 ศาสนามีวันสำคัญพร้อมกัน นับว่าแปลกมากของปีนี้ จึงได้สร้างความ ปลื้มปิติยินดีแก่ผู้มาทำบุญ ทั้งสองศาสนา ศาสนาพุทธฟังพระเทศน์คำสั่งสอนให้ศีลให้พร เช่นเดียวกับศาสนาคริสต์ที่บาทหลวงก็ได้ให้ศีลให้พรแก่ผู้เข้ามาทำบุญด้วยเช่นกัน นับว่าวันนี้เป็นวันมหาบุญได้ทำบุญ อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและญาติมิตรด้วยกันเปล่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!