(มีคลิป) บรรยากาศการท่องเที่ยว ! ในช่วงวันหยุดยาว จ.น่าน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 3 ของการหยุดยาว บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว ในพื้นที่จังหวัดน่าน คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ที่เดินทางมาสัมผัสธรรมชาติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากนักท่องเที่ยว ลงมาจากอำเภอตอนเหนือของจังหวัดน่าน มีอำเภอทุ่งช้าง อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอบ่อเกลือ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติตามอุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง ที่กระจายอยู่ในอำเภอต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลดีต่อชุมชน ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เป็นวันที่ 3 แล้ว เพราะน่านยังเป็นเมืองที่ขาวสะอาด ปราศจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เลยมุ่งเข้ามาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดน่าน นักท่องเที่ยวใช้เวลาช่วงเช้าท่องเที่ยวตามวัดต่าง ๆ ในเขตชุมชนตัวเมืองน่าน เช่น วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำวรวิหาร วัดมิ่งเมือง เพื่อทำบุญขอพรเป็นสิริมงคล ขอพรรับวัตถุมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว และตกช่วงเย็น ก็มาเดินที่ถนนคนเดินบริเวณข่วงเมืองน่าน  เพื่อซื้ออาหาร เครื่องอุปโภค-บริโภค ของฝาก และเสื้อผ้าพื้นเมือง บ้างก็บริการนวดฝ่าเท้า และก็มานั่งรับประทาน แบบอาหารขันโตกซึ้งเป็นประเพณีชาวเหนือ ในการรับประทานอาหารกัน ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลให้บริการ คัดแยกขยะให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการบริเวณข่วงเมืองน่านอีกด้วย นักท่องเที่ยวที่เข้าไปไหว้พระไปกระซิบรักกันที่ บริเวณภาพปู่ม่านย่าม่านในวิหาร วัดภูมินทร์ ก็ถือว่ามาถึงเมืองน่าน นักท่องเที่ยวท่านใดไปน่านแต่ยังไม่ได้ไปกระซิบรัก กลับภาพปู่ม่านย่าม่านก็ถือว่าไปไม่ถึงเมืองน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!