สั่งรื้อถอน 3 กิจการที่พักดัง ม่อนแจ่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ 3 ฉบับ คำสั่งเรื่อง ให้รื้อถอนหรือทำลายแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ พ.ศ. 2507 ได้แจ้งประกาศผ่านเวปไซค์จังหวัดเชียงใหม่ โดยคำสั่งที่ 181 ระบุถึงรายนายหมี พนมไพร และนายยศวริศ สุริสาร (สถานประกอบการ เบสท์แลนด์) คำสั่งที่ 184 ระบุถึงรายนายชัชวาลย์ เมธาอนันต์กุล  (สถานประกอบการ ม่อนดูดาว) และ คำสั่งที่ 187 ระบุรายนายนิคม ประดิษฐ์ สถานประกอบกิจการไม่มีชื่อ ทั้งนี้ในคำสั่งแต่ละฉบับ มีการระบุรายละเอียดคณะทำงานเจ้าหน้าที่ต่างๆ อาทิ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่,ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่, คณะทำงานตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่ดิน ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหนองหอย ต.โป่งแยง และต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

คณะทำงานได้ติดตามตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ จนนำไปสู่คำสั่งทั้ง 3 ฉบับ โดยคำสั่งที่ 181 นั้น ต้องดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 24 หลัง บนพื้นที่ 1ไร่ 1 งาน 75 ตรว. ท้องที่หมู่ 11 ต.แม่ริม ซึ่งใช้ชื่อสถานประกอบการที่พักว่า “เบสท์แลนด์” ภายใน 16 ก.ค.นี้ หากฝ่าฝืน ไม่ดำเนินการตามคำสั่ง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือชดใช้การรื้อถอนพื้นที่ พร้อมเงินเพิ่มอีก ร้อยละ 25 ต่อปี ของค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับคำสั่งที่ 184 สถานที่พัก ประกอบการ ในชื่อ ม่อนดูดาว บนพื้นที่ 1ไร่ 16 ตรว. ท้องที่ 11 ต.แม่แรม อ.แม่ริม สิ่งปลูกสร้างทั้ง 16 หลัง ต้องรื้อถอนออกทั้งหมด ทำให้พื้นที่คืนสู่สภาพโล่งเตียนรอฟื้นฟูผืนป่าต่อไป ซึ่งกำหนดต้องรื้อถอนภายใน 16 ก.ค.นี้ ส่วนคำสั่งที่ 187 นั้น มีการกล่าวถึงพื้นที่บุกรุกกว่า 5 ไร่ 1 งาน 10 ตรว. มีทั้งลานคอนกรีต 2 ลาน ขนาด 30X6 ตรม.ใช้เป็นที่ตั้งเต๊นท์พร้อมห้องสุขา 8 หลัง ท้องที่หมู่ 4 ต.แม่แรม อ.แม่ริม ซึ่งไม่มีชื่อสถานประกอบการ แต่มี นายนิคม ประดิษฐ์ แสดงตัวเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ดังกล่าว ต้องรื้อถอนในกำหนดเดียวกัน


อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตุว่า ในแถลงการณ์ที่กล่าวอ้างว่า เป็นเสียงชาวม่อนแจ่ม ฉบับที่ 1/2563 เรื่องชี้แจง
การเปิดบริการนักท่องเที่ยว ได้ระบุว่าพื้นที่ม่อนแจ่มมีการครอบครองทำประโยชน์ และตั้งชุมชนมาก่อนการประกาศป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาดั้งเดิม ทุกรายได้รับอนุญาตให้ครอบครองทำประโยชน์ตามมติ ครม. 30 มิ.ย.2541 ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พัก ได้ยื่นหนังสือตามคำสั่ง คสช.ที่ 6/2562 มีผลได้รับการยกเว้นโทษทางอาญา ,พ.ร.บ.โรงแรม,พ.ร.บ.ผังเมือง และพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พื้นที่อยู่ระหว่างคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณา และครม.เห็นชอบต่อไป ซึ่งลงนามโดย นายวิชิต เมธาอนันต์กุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม

จากการตรวจสอบของทีมข่าว หลังจากมีคำสั่งดังกล่าว ยังพบว่า แม้จะมีคำสั่งที่ 184 แต่ผู้ประกอบการ ยังมีการแจ้ง
ห้องพัก ว่างพร้อมบริการช่วง 4-7 ก.ค.นี้ บ้านหลังใหญ่ พัก 4 คน ห้องน้ำส่วนตัวคืนละ 1,200 บาท บ้านหลังเล็ก กระโจม เต๊นท์ ห้องน้ำส่วนตัว พัก 2 คน คืนละ 1,100 บาท ถ้าห้องน้ำรวมคืนละ 500 บาท ฟรีอาหารเช้า
กลุ่มผู้ประกอบการที่พัก ในเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดระเบียบ โรงแรม ที่พักในพื้นที่ต่างๆทั่วเชียงใหม่นั้น เป็นเรื่อง
น่าเห็นใจ ทั้งฝ่ายลงทุนและเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องบังคับใช้กฎหมาย
“ขนาดเกสต์เฮ้าท์ ตึกแถวที่ดัดแปลงเป็นที่พัก ยังคาราคาซัง จนต้องประกาศขายกันต่อเนื่อง ดังนั้น ที่พักม่อนแจ่ม ที่
มีคำสั่งรื้อถอน คงยากจะอุทธรณ์ สู้ต่อ เพราะถึงที่สุด ประวิงเวลา งัดข้อกับกฎกติกาที่ตั้งธงจัดระเบียบ ทุกคนก็รู้คำตอบ ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!