จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดบุญวาทย์วิหาร

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง คณะผู้บริหาร เทศบาลนครลำปาง และพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมทั้งถวายเทียนพรรษา และปัจจัยไทยธรรมแก่ประธานสงฆ์ จากนั้นร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยทรงแสดงพระธรรมเทศนา คือธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นผลให้เกิดมีพระสาวกรูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย พุทธศาสนิกชนที่มาเข้าร่วมพิธีฯ ได้มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยทางวัดได้จัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย และลงทะเบียนก่อนเข้ามาในวัด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!