ศป.บส.ชน. จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที ให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกำลังพลร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น อ.แม่จัน จ.เชียงราย และคณะครูโรงเรียนไตรวิทยา อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที ให้ความรู้กับเด็กนักเรียนเรื่องมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย, การรักษาระยะห่างทางสังคม การฝึกระเบียบแถว และการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่หรือ New Normal เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภูมิคุ้มกันจากเชื้อไวรัส COVID-19 และใช้ชีวิตในการเรียนได้อย่างปกติสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!