คณะสงฆ์เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำวัตรมหาเถระ วันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ประกอบสามีจิกรรมทำวัตรมหาเถระ วันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563 ประกอบด้วยจ้าคณะอำเภอ รองจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เลขานุการ พระภิกษุ สามเณร ชี และคณะศรัทธาประชาชน ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!