จัดเข้ม บ.ห้วยมะขามป้อม 85 ครัวเรือน อบรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2563 นายอาผ่า จ่วยลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 19 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการ อบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกและรณรงค์ป้องกันบ้าน ชุมชน ปลอดลูกน้ำยุงลาย บ้านห้วยมะขามป้อม โดยมี นายนพกร มณีจันสุข ครู ศศช.บ้านห้วยมะขามป้อม สังกัด กศน.อำเภอแม่สรวย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมกับ นางจันทร์ฉาย สิทธิมาส ครู ประจำ ศพด.บ้านห้วยมะขามป้อม สังกัด อบต.ตำบลท่าก๊อ มี อสม.พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมกับการอบรมฯ จำนวน 85 ครัวเรือน โดยมี นายนิเวศน์ โพธิ์ศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่สรวย เป็นวิทยากร มีกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ เดินรณรงค์กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง มียุงไข่ แจกทรายเคมีพร้อมทั้งจัดทำข้อสรุปชุมชนร่วมกันต่อมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ (เตือน /จับ /ปรับ )

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!