ศูนย์บริหารจัดการน้ำ อบจ.แพร่ ลุยร่วมพัฒนาแหล่งน้ำที่ จ.ลำพูน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์น้ำฯ อบจ.แพร่ ร่วมแก้ปัญหาแหล่งน้ำ ตามที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ขอความร่วมมือด้านบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้ง และน้ำเสีย จากพื้นที่การเกษตร ให้กับวัดพุทธพจน์หริภุญไชยจังหวัดลำพูน อบจ.แพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบให้นายวัฒนา ผาทอง รองนายก อบจ. นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการฯ ดำเนินการ วางแผน ให้คำแนะนำ และฟื้นฟู ร่วมกับเครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชนจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2563


นอกจากนั้นแล้วมูลนิธิอุทกพัฒน์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำฯ กองทหารช่างราชบุรี ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ อบจ.แพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.และ อ.สอง จ.แพร่ ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกลำน้ำแม่สอง พื้นที่ ต.บ้านกลาง ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร เพื่อบรรเทาภัยแล้งและน้ำท่วม

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!