เหล่ากาชาด จ.เชียงราย จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ อ.แม่สาย

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563 โดยการอำนวยการของ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หน่วยงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย สาธารณสุขอำเภอแม่สาย ได้จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช เฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก

มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตที่รับบัตรคิวทั้งหมด จำนวน 232 ราย ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น จำนวน 200 ราย

มีผู้บริจาคโลหิตได้จริง จำนวน 142 ราย ได้โลหิต 53,300 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 24 ราย

ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 24 ราย ผู้บริจาคร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 22 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!