ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยจิตเวช พื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา” ครั้งที่ 2

กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยจิตเวชพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ โดยมี นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน, นายประดิษฐ์ ชัยชนะ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวรายงาน, นพ.อภิชาติ ดำรงไชย นายแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมทีมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง เป็นวิทยากร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!