โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” รับการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายการป้องกันตนเอง

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” รับการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายการป้องกันตนเองในสภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ได้รับการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายการป้องกันตนเองในสภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และไข้เลือดออกจากนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง และนายดำรงค์ นันยบุตร สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ อาธิ โรงพยาบาลแม่สะเรียง รพ.สต.สบหาร อบต.แม่คง และอบต.บ้านกาศ เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากนางศิริกร ปวงคำคง และนางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และผู้อำนวยการโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง

ร่วมแสดงความคิดเห็น