เดินหน้าแจกต่อเนื่อง ไม่มีวันหยุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ อสม.

เมื่อวันที่ 9-10-11 ก.ค. 2563 เวลา 13.00 น. โครงการ “ช่วยเหลือ-เพื่อนร่วมโลก” (ตอบแทนคุณแผ่นดินประเทศไทย) นำโดยนาย อภิสิทธ์ เพชรแท้พิชิตตะวัน (นักบุญปีเตอร์), ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน (หน.กลุ่มเพื่อนรักนักข่าว) และทีมงาน ได้มอบข้าวสารข้าวสารหอมมะลิเกรด A จำนวน 70 กิโลกรัม (คนละ 10 กิโลกรัม) มอบให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ทำหน้าที่ดูแลชาวเชียงใหม่ให้รอดพ้นจากภัยโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจ ที่เสียสละเวลาช่วยเหลือชาวบ้านในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ในช่วงโควิค 19 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น