เข้มงวดในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ จว.เชียงใหม่ และ จว.เชียงราย

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังตรึงตลอดแนวชายแดน พร้อมตั้งจุดสกัดร่วม 3 ฝ่าย เข้มงวดในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ จว.เชียงใหม่ และ จว.เชียงราย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กองกำลังผาเมือง โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 จัดกำลังพลเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลับลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการจัดอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บินลาดตระเวนในช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติที่ล่อแหลม, การตรวจการด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV), การจัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจ และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น ร่วมกับ จนท.ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน โดยในห้วง 4 วัน ที่ผ่านมา ไม่มีการตรวจพบการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าวตามช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย เนื่องจากเกรงกลัวว่าจะถูกจับกุม จาก จนท. ที่มีความเข้มงวดในการสกัดกั้น โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.แม่สาย เชียงราย และ อ.เชียงดาว อ.ฝาง. จว.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!