สสจ.เข้ม ให้ผู้ผลิตข้าวเหนียวมูน หยุด 1สัปดาห์ ให้ได้มาตราฐาน เน้นความสะอาด

สสจ.เข้ม ให้ผู้ผลิตข้าวเหนียวมูน หยุด 1สัปดาห์ ให้ได้มาตราฐาน เน้นความสะอาดปลอดภัยหลังจากมีผู้ซื้อรับประทานแล้วท้องร่วงเข้ารพ. 76 รายวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่ได้มี ผู้ป่วยซื้อข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา ตามตลาด ในตัวเมืองพะเยา มารับประทานแล้วเกิดอาการท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน จนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาล ,โรงพยาบาลพะเยาราม จำนวน 76 ราย ที่ผ่านมา ล่าสุด สสจ. สั่งหยุด 7วันปรับปรุงคุณภาพ

นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า กรณีที่มีคนไข้ รับประทานข้าวเหนียวมูลแล้วเกิดอาการท้องร่วง ได้เข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลพะเยารามจำนวน 76 รายนั้น ล่าสุดทาง สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันออกตรวจสถานประกอบการผลิตข้าวเหนียวมูน ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งได้มีการ ขอให้ระงับการผลิต จำหน่าย อาหาร ก่อนโดยให้ปรับปรุงสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาชนะหรือสถานที่รวมถึงกระบวนการผลิต และปรับปรุงคุณภาพของน้ำให้มีคุณภาพ ที่ใช้ในการผลิตด้วย ถ้าผ่านการประเมิน คุณภาพของสุขาภิบาล ก็จะทำการอนุญาตให้เปิดทำการผลิตจำหน่าย ต่อไป

ที่ผ่านมาได้มีผู้ป่วยที่เกิดอาการเกิดโรคท้องร่วง 2 ครั้งครั้งแรกมีผู้ป่วย 60 ราย วันที่ 2 จำนวน 16 ราย รวม จำนวน 76 รายพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพะเยาจำนวน 70 และโรงพยาบาลพะเยารามจำนวน 6 รายซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดแพทย์ำด้ให้กลับบ้านได้หมดแล้ว

สำหรับ ผู้ประกอบการให้หยุดปรับปรุง กระบวนการการผลิตภายใน 7 วัน เพื่อให้ได้เป็นไปตามมาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2563 รวม7 วัน หลังจากนั้นจะมีการประเมินอีกครั้ง ก่อนที่จะให้ผู้ประกอบการทำการผลิต อาหาร ออกจำหน่ายต่อไปได้

สัมภาษณ์นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น