ตรวจมะเร็งเต้านมและแก้ไขปัญหาสายตาแขวงนครพิงค์และศรีวิชัย แบบ New Normal

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ออกให้บริการตามโครงการหญิงไทยร่วมใจ ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมและคัดกรองแก้ไขปัญหาด้านสายตาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2563 แบบ New Normal จะตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และผู้รับบริการจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งออกตรวจเป็นวันแรกพร้อมกัน 2 จุด แขวงศรีวิชัยและแขวงนครพิงค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!