เทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งผู้ร่วมพิธีฯ ต่างได้พร้อมใจร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน ขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพรให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!