รัฐกานต์ จันทนูกำนัน ต.วังหลวง ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.แพร่ คนใหม่ สมัยที่ 3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่ ได้มีการเลือกประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่แทนตำแหน่งคนเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยที่ประชุมเสนอ นายรัฐกานต์ จันทนู กำนันตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผลปรากฏว่าได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมเลือก ให้นายรัฐกานต์ จันทนู หรือ กำนันอรรถ ดำรงตำแหน่งประธานชรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสมัยที่ 3 หลังจากที่เว้นวรรคมา 1 สมัย

นายรัฐกานต์ จันทนู ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ. แพร่ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ. หนองม่วงไข่กำนันตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ได้รับการคัดเลือกเป็นกำนันที่มีผลงานยอดเยี่ยม(กำนันแหนบทองคำปีพ.ศ. 2551)

โดยมีผลงานการทำงานเพื่อส่วนรวม เพื่อชาวตำบลวังหลวง การปราบปรามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดการส่งเสริมเรื่องการทำงาน ด้านการปลูกป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การนำปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการปกครองท้องถิ่นสร้างกุฎิเรือนไทยแบบล้านนา มูลค้ากว่า 7 ล้านบาท โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด ซึ่งเกิดจากความรัก ความสามัคคี กำลังใจกำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญาของชาวบ้านตำบลวังหลวง ปี พ.ศ.2558รับรางวัล ผู้สืบสานมรดกภูมิปัญญา ตามรอยเจ้าฟ้าองค์วิศิษฏศิลปิน
นายรัฐกานต์ จันทนู ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจ.แพคี ประธานวิสาหกิจชุมชนตำบลวังหลวง ประกอบอาชีพแกะสลักไม้มาเป็นเวลา 20 ปี หลังจากที่เรียนจบโรงเรียนเพาะช่าง และอาชีพนี้ก็ได้สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมทั้งมีผลงานตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศในเรื่องของแกะสลักไม้ตั้งแต่ชิ้นเล็กไปถึงงานใหญ่ งานแกะสลักของวิสาหกิจชุมชนวังหลวง ต.วังหลวง จึงเป็นที่รู้จักของหน่วยงานต่างๆ นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแกะสลักอยู่ตลอด

สำหรับผู้ที่อยากเรียนการแกะสลักไม้กับวิสาหกิจชุมชนวังหลวงแกะสลักสอนให้ฟรี เรียนจบมีงานให้ทำ นักเรียนนักศึกษามาทำวันหยุดหรือปิดเทอมแบ่งเบาภาระทางบ้าน โดยยินดีต้อนรับทุกสถาบัน นอกจากจะได้ฝึกปฏิบัติจริง ยังมีรายได้ระหว่างเรียนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

ประชาชนที่สนใจจะไปฝึกงานแกะสลักก็สามารถไปเรียนได้ วิสาหกิจชุมชน วังหลวงต้องการให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสานงานแกะสลักไว้ เนื่องจากปัจจุบันนี้นับวันจะสูญหายไป ผู้สนใจฝึกงานติดต่อได้ที่ กำนันอรรถ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!