ศปม.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จ.แพร่

เมื่อวานนี้วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ โดย นายเสน่ห์ แสนมูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดฯ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุม

พร้อมรายงานสรุปผลคดีตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่จังหวัดแพร่ เดือนกรกฎาคม 2563 และสรุปผลความคืบหน้าการแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อ ระหว่างอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องที่บ้านบ่อแก้ว ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว พื้นที่ทั้งหมด 199 แปลง เนื้อที่ 3,502-3-08 ไร่ ซึ่งจะได้รวบรวมข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ระดับอำเภอลับแลและอำเภอเด่นชัย และกรมป่าไม้พิจารณาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!