พิธีรดน้ำศพ คุณพ่อประยุทธ โตดิลกเวชช์ บิดานายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อประยุทธ โตดิลกเวชช์ บิดานายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีนครอยุธยา และผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ณ ศาลาพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดยมี พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมือง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และมีคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ และนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ข้าราชการ พนักงานรัฐ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ฯ ดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!