ตากจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

ตากจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 28 ก.ค. 2563 เวลา 16.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดตาก และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราชสดุดี จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภช หลวงพ่อแสนทอง พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดตาก เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ จนเสร็จพิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี สืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกที่สำคัญของชาติสืบไป


ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!