เดินหน้าเต็มที่แล้วสำหรับเชียงใหม่ เสนอตัวจัดแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 38

จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าเต็มที่ จัดประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมส่งแบบฟอร์มในการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครเจียงใหม่เกมส์ ไปยัง กกท. พิจารณา ในเดือนกันยายน 2563

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.ชม.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอาคารที่พัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มรูปเล่มในการขอเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครเจียงใหม่เกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “เจียงใหม่เกมส์” (พ.ศ.2565) เสนอไปยัง กกท.

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ. กกท. จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าแพร้อมที่จะไปนำเสนอข้อมูลฯ ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนกันยายน 2563 พร้อมทั้งเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จำนวน 18 ฝ่าย 1 สำนัก เพื่อยืนยันความพร้อมที่จะขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ ทั้ง 2 รายการดังกล่าวต่อไป โดยมอบหมายให้ นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.จ.เชียงใหม่ เลขานุการสำนักเลขาธิการจัดการแข่งขันฯ เป็นฝ่ายรวบรวมข้อมูลนำเสนอข้อมูลเรียน ผวจ.ชม.เพื้อลงนามหนังสือแจ้ง กกท. ต่อไป

ในส่วนของกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ก็ส่ง เลขาธิการสมาคมฯ ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์ เข้าร่วม ทางด้าน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จ. เชียงใหม่ ทาง รองอธิการบดี ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ มอบหมายให้ อ. พีรพล นวพันธ์จิรา ผู็ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ เข้าร่วมในการประชุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!