เทศบาลนครลำปาง ให้การต้อนรับ คณะสถาบันอุทยานการเรียนรู้ฯ เยี่ยมชมมิวเซียมลำปาง

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง และอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการฯ กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมที่เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ขออำนวยพรให้ความตั้งใจของท่านนายกเทศมนตรีนครลำปาง ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่จะให้ลำปางเป็นนครแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!