จังหวัดลำปาง แจ้งทุกหน่วยเตรียมความพร้อมป้องกัน รับมือและลดผลกระทบจากพายุดีเปรสชัน

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ 1 (141/2563) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู่ชายฝั่งทะเลจีนตอนใต้ ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563 จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้อำเภอ เทศบาลนครลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

นอกจากนี้ ให้ติดตามและประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ดำเนินการแผนเผชิญเหตุ หรือปรับปรุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หากมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้สั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย โดยถือปฏิบัติตามแนวทางกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งหากเกิดเหตุสาธารณภัยและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ใด ให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดกำลังในรูปแบบทีมประชารัฐ เข้าสำรวจความเสียหายและดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางทราบภายใน 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร หมายเลข 0 5426 5074 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น