พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และเปิดป้ายใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่และท่านที่ปรึกษากรรมการร่วมกันจัดงานพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และเปิดป้ายใหม่สหกรณ์ โยนิมนต์พระครูโฆศิตสังฆพิทักษ์ เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต 3 เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลมาทำพิธี พร้อมทั้งบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (27 กรกฎาคม 2504) ณ ห้องประชุมพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น