ดร.ยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา ประธานที่ปรึกษากลุ่มพลเมืองร่วมใจ นำคณะขึ้นเชียงรายร่วมสร้างแทงค์น้ำให้ชาวบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ดร.ยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา ประธานที่ปรึกษากลุ่มพลเมืองร่วมใจ พร้อมด้วย พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ที่ปรึกษากลุ่มพลเมืองร่วมใจ นายอิทธิพล ศรีสองสม เลขาธิการคณะทำงานกลุ่มพลเมืองร่วมใจ และ คณะทำงานกลุ่มพลเมืองร่วมใจจังหวัดเชียงราย โดยนายพงศธร ชยาตุลชาติ นำพี่น้องประชาชน บ้านต้นปล้อง หมู่ที่ 8 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ร่วมสร้างแทงค์น้ำ ประจำหมู่บ้าน บริเวณลานสาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน

แทงค์น้ำ ประจำหมู่บ้านดังกล่าวประชาชนจากหลายหมู่บ้านได้ดื่มได้ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างแทงค์น้ำในครั้งนี้ โดยท่านประธานที่ปรึกษาได้สละทุนทรัพย์ทั้งหมดในการดำเนินการ ซึ่งได้รับการร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชน ต.บุญเรือง จากนั้น ดร.ยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา ได้เดินทางไปเป็นประธานยกเสาร์เอก ศาลาร่วมใจวัดบ้านต้นปล้อง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย และ รับประทานอาหารร่วมกับพี่น้องประชาชน เป็นอาหารประประจำถิ่น ซึ่งวันนี้ ท่าน ดร.ยงยุทธ ได้กล่าวว่าเรามา”เอามื้อ”พี่น้องชาวเชียงของในการช่วยเหลือประชาชนของกลุ่มพลเมืองร่วมใจนับแต่นี้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น