พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายธันวา สัจจาพิทักษ์วงศ์ รักษาการผู้อำนวยการส่วนอุทยานเป็นประธานได้มอบเกียรติบัตรและมอบอาร์ม smart patrol ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทั้ง 6 อุทยานฯ ที่เข้าร่วมอบรมและกล่าวปิดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 50 คน บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13 สาขาลำปาง

ตลอดการฝึกอบรม(SMART PATROL) ระยะเวลา 8 วัน จะได้มุ่งเน้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย เทคนิคการตรวจค้น จับกุม การทบทวนระเบียบวินัยเพื่อเพื่อภาวะการเป็นผู้นำ และอบรมเทคนิคการลาดตระเวนทางทะเลโดยใช้อุปกรณ์ GPS และการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบระหว่างการลาดตระเวน โดยจะได้มีการจำลองสถานการณ์การเข้าจับกุมผู้กระทำผิดพวกเราจะทำหน้าที่กันต่อไป เพื่อให้คนไทยได้มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!