นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ซ้อมรับปริญญา

ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1 พร้อมด้วยรองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และครูผู้สอน ร่วมบันทึกภาพแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในพิธีซ้อมย่อย การรับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!