อบจ.แพร่ จัดอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้ประจำ อ.หนองม่วงไข่

เมื่อวานนึ้ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 อบจ.แพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ น.ส.สุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการ นายก ฯ นำวงดนตรีเพชร อบจ.แพร่ ไปสร้างความสุข ความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจัดการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ จ.แพร่ รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้ประจำ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!