อบจ.แพร่ จัดอบรมเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 5 บ้านโป่งศรี

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 อบจ.แพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการ นายก อบจ.แพร่ นำวงดนตรีเพชร อบจ.แพร่ ร่วมสร้างความสุข ความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจัดการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดแพร่ รุ่นที่ 5 เป็นกิจกรรมฝึกอบรมและสาธิต การจัดการแปลงเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมี ณ อาคารเอนกประสงค์วัดโปร่งศรี ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!