ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย รายงานเหตุอุทกภัยเบื้องต้นในพื้นที่อำเภอแม่ลาว ที่เริ่มมีผลกระทบต่อประชาชน

จากมวลน้ำที่ไหลเอ่อมาจากพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า สมทบกับน้ำฝน และน้ำป่าบางส่วน จากอำเภอแม่สรวย จึงทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลาวมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางนายอำเภอแม่ลาว ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มาตั้งแต่วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 และได้ทำการแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์และยกทรัพย์สินพัสดุสิ่งของเครื่องใช้ให้อยู่เหนือระดับน้ำที่ไหลเอ่อเรื่อยมา จนกระทั่งในเวลาประมาณ 04.00 น. ของเช้าวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ปริมาณน้ำในแม่น้ำลาว ช่วงอำเภอแม่ลาวได้เริ่มล้นตลิ่ง โดยไหลเข้าท่วมพื้นที่นา ที่ไร่ ที่สวน ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง และบ้านเรือนของประชาชนเป็นบางส่วนในบางเขตพื้นที่แล้ว ได้แก่ หมู่ที่ 14 ตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 1 ตำบลจอมหมอกแก้ว และหมู่ที่ 12 ตำบลป่าก่อดำ ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวตั้งอยู่ติดฝั่งแม่น้ำลาว โดยอำเภอแม่ลาว ได้แจ้งให้ประชาชนรีบทำการร่วมกันขนย้ายสิ่งของ ทรัพย์สิน สิ่งมีค่าขึ้นไว้ที่สูง ให้ปลอดภัยจากระดับน้ำที่เอ่อล้นจากลำน้ำแล้ว และมวลน้ำในกลุ่มนี้จะไหลหลากเข้าไปสู่พื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงต่อไป

โดยขณะนี้ อำเภอแม่ลาว ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่ กำลังให้ความช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร และสัตว์เลี้ยง ให้ปลอดภัยจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและที่กำลังไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตร และกำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจผู้ได้รับผลกระทบและความเสียหาย จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ตลอดแนวแม่น้ำลาวให้เตรียมการรับมือกับสภาพน้ำเอ่อที่ไหลหลากมาจากแหล่งต้นน้ำ และแจ้งขอความช่วยเหลือได้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอดเวลา และขอความร่วมมือสอดส่องผู้ที่อาจซ้ำเติมความทุกข์ยาก เอารัดเอาเปรียบ ลำบากเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยแจ้งไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย โทร 1567 หรือ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย โทร 191 หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย โทร 1374

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!