อบจ.แพร่ จัดอบรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 6 บ้านดอนแก้ว ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น

เมื่อวันทึ่ 5 สิงหาคม 2563 อบจ.แพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดงาน และ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการ นายก อบจ.แพร่ นำวงดนตรีเพชร อบจ.แพร่ ร่วมสร้างความสุข ความ บันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจัดการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดแพร่ รุ่นที่ 6 เป็นกิจกรรมฝึกอบรมและสาธิต การจัดการ แปลงเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมี ณ วัดพระธาตุดอนแก้ว ม.8 บ้านดอนแก้ว ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมี นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.เขต อ.สูงเม่น เป็นผู้กล่าวรายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!