ผวจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน สถานการณ์อุทกภัยและความเดือดร้อน ของเกษตรกรผู้ปลูกลำใย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านสถานการณ์อุทกภัย และความเดือดร้อนของเกษตรผู้ปลูกลำไย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมฯ มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัย และปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือตอนบน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ข้าราชการ พนักงานของรัฐ เกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!