(มีคลิป) มทบ.38/ศบภ.มทบ.38 โดย ม.2 พัน.15 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยสะพานชำรุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ช่วงเวลา 07.30 – 17.30 น. ศบภ.มทบ.38 โดย พ.ท.บัณฑิต ชาวกัณหา ผบ.ม.2 พัน.15 ได้จัดกำลังพล 1 ชป. และ 1 ชุดครัวสนาม ร่วมกับ มทบ.38, ฝ่ายปกครอง อ.เวียงสา, ปภ. สาขานาน้อย, อปท. และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก สะพานขาดชำรุด ในพื้นที่ บ.วนาไพร ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีการปฏิบัติงาน ให้การช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และน้ำดื่ม ของอุปโภค-บริโภค สัตว์เลี้ยง ตัดไม้ไผ่และผ่าไม้ เพื่อทำสะพานชั่วคราว โดยการสานแตะไม้ไผ่ เพื่อทำสะพานชั่วคราว

โดยได้ทำการสานแตะไม้ไผ่ ยาว 20 เมตร กว้าง 3 เมตร ดำเนินการวางคานสะพาน และนำแตะไม้ไผ่สานวางปูเป็นพื้นผิวสะพาน ทำราวสะพาน และได้ดำเนินการสร้างสะพานชั่วคราว (สะพานแตะไม้ไผ่สาน) เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดให้ประชาชนใช้เดินทางสัญจรผ่านได้ (การเดินเท้า และรถจักรยานยนต์) และจัดชุดครัวสนาม ประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย และผู้ร่วมดำเนินการสร้างสะพานชั่วคราว จำนวน 200 กล่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางหน่วยได้จัด กำลังพลเตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งหน่วย พร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ เมื่อมีการประสานงานร้องขอต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!