ห้องฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เน้นย้ำความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ หากมีเหตุชุลมุนในห้องฉุกเฉิน

ผศ.นพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชี้แจงถึงความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการในห้องฉุกเฉินว่า เนื่องจากห้องฉุกเฉินเปิดให้บริการตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจะมีผู้มารับบริการทุกประเภทเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทั้งในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ และเจ็บป่วย ในกรณีที่มีเหตุชุลมุนกันจะมีเกิดขึ้นบ้าง เนื่องจากญาติผู้ป่วยจะเป็นห่วงญาติว่าเข้ามารับการรักษาแล้ว จะได้รับการรักษาดีหรือเปล่า

จึงต้องเรียนให้ทราบก่อนว่า ทางโรงพยาบาลได้มีกฎหมายการคัดแยกผู้ป่วย ที่เข้ามารับบริการในห้องฉุกเฉิน โดยกระบวนการคัดแยกผู้ป่วย 5 ประเภท คือได้มีการเรียงลำดับความเร่งด่วน กรณีที่เป็นผู้ป่วยวิกฤตมาก จะเป็นระดับที่ 1 ซึ่งได้มีการคัดแยกตามหลักสากล และทางกฎหมาย หากมีการขัดขวางการปฏิบัติงานของแพทย์หรือพยาบาล โดยเฉพาะในกรณีที่เราทำการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤต ทำให้การรักษาไม่ทันท่วงที ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะยิ่งเสี่ยง อันตรายถึงชีวิต หรือพิการได้มากขึ้นกว่าเดิม

ดังนั้นหากมีเหตุการณ์ชุลมุน ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินเกิดขึ้นในโรงพยาบาล ซึ่งหากเป็นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ บริเวณด้านหน้าห้องฉุกเฉิน จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่หน้าห้องฉุกเฉิน โดยห้องฉุกเฉินจะมีประตู 2 ชั้น กันพื้นที่ในการรักษาผู้ป่วย เพื่อไม่ให้มีเหตุชุลมุนเข้าถึง หากมีเหตุรุนแรงทะลักเข้ามา จะมีการขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้านหน้าห้องฉุกเฉิน รวมทั้งไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาล แต่หากในกรณีที่มีเหตุทะเลาะวิวาทด้านนอกโรงพยาบาล จะมีการแจ้งไปยังหน่วยรักษาความปลอดภัย ว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทบริเวณใกล้เคียง ที่กำลังเข้ามารับการรักษาที่เรา เพื่อให้เตรียมตัวและเฝ้าระมัดระวังต่อไป

จึงอยากให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการทุกท่าน เชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยในการทำงานของห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และขอความร่วมมือญาติของผู้ป่วยให้เชื่อมั่นในการรักษา และขอให้รออยู่บริเวณด้านนอก เพื่อไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แพทย์ และพยาบาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!