พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

7 สิงหาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,500 ชุด เพื่อมอบให้แก่ราษฎร ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเวียงป้าเป้า จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง สร้างขวัญกำลังใจให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน

ในการนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า นำส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย และประจำอำเภอเวียงป่าเป้า ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง และรายงานสถานการณ์ผลกระทบจากพายุดีเปรสชัน ซินลากู เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ โดยในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าได้รับผลกระทบกว่า 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน 10,372 ครัวเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 33,150 ไร่

โดยจังหวัดเชียงรายระดมสรรพกำลังทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสาพระราชทาน ออกสำรวจความเสียหาย ให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซมและทำความสะอาดบ้านเรือน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรษ์ในเบื้องต้นแล้ว

พร้อมกันนี้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวน 10 ราย ประกอบด้วยนางจันทา คำสุกัน อายุ 79 ปี นายปัน เทพพนม อายุ 83 ปี น.ส.ราตรีพร สิทธิการ อายุ 43 ปี นางเอ้ย ตุ้ยหล้า อายุ 89 ปี 5 นายปั้น สั่งคำฝั้น อายุ 92 ปี นายดี เทพโพทา อายุ 88 ปี นายวิ่ง ผ่านด่าน อายุ 57 ปี นางป้อ ใจคุณา อายุ 57 ปี นางเรือน กรมกองคำ อายุ 81 ปี และด.ญ.สายฝน แซ่เท้า อายุ 17 ปี

ทั้งนี้ราษฎรจังหวัดเชียงราย ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัย และปฏิญาณตนที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่ปวงพสกนิกรตลอดมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!