เชิญชาวลำปางร่วมเปิดตัว “ห้องปฏิบัติการลำปางเมืองน่าอยู่ สร้างสรรค์ (Lampang Creative Lab)”

ขอเชิญชาวลำปาง และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเปิดตัว “ห้องปฏิบัติการลำปางเมืองน่าอยู่ สร้างสรรค์ (Lampang Creative Lab)” ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00-19.00 น. ณ อาคารไม้ ใกล้สี่แยกหน้าวัดเกาะวาลุการาม, กาดกองต้า เมืองลำปาง

ดำเนินการโดย ชุดโครงการกลไกการพัฒนาลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว (CTRD) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรม ประกอบด้วย เปิดตัว Lampang Creative Lab เสวนา Vision เมืองลำปาง ครั้งที่ 1 “คนลำปางอยากอยู่อย่างไร? ในเมืองลำปาง”นิทรรศการโครงการลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์

“ห้องปฏิบัติการลำปางเมืองน่าอยู่ สร้างสรรค์ (Lampang Creative Lab)”ประกอบด้วย พื้นที่กลางในการรวบรวมข้อมูลศักยภาพเมืองลำปาง สถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาเมือง แหล่งเรียนรู้ workshop กิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะ Upskill-Reskill สำหรับผู้ประกอบการ และชาวชุมชนเมืองลำปาง แหล่งเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลท่องเที่ยวเมืองลำปาง นิทรรศการเมืองลำปาง ในมุมมองความน่าอยู่ – สร้างสรรค์

Lampang Creative Lab GPS Location: shorturl.at/hlZ78
ลงทะเบียน Online : https://forms.gle/JR3ctKGWAfzhokRg6
โทร. 053-942571

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!