นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.ร.ร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ผ่านการสอบคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายเรืองยศ ปันศิริ ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำดับที่ 6 ประจำปี 2563 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น