ผบช.ภ.5 ประธานประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบปะ เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางในการบูรณาการร่วมกันของอปท.ฯ ที่ทต.ท่าศาลา จ.เชียงใหม่

ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบปะ เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางในการบูรณาการร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5 พล.ต.ต. พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวต้อนรับ และมีผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางของชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ ยังได้มติจากที่ประชุมในการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายเทศมนตรีตำบลป่าแดด ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรมฯลฯ รับผิดชอบในเขตเมือง, นายบุญโสต สมมนุษย์ นายเทศมนตรีตำบลไชยสถานได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรมฯลฯดูแลรับผิดชอบในเขตติดต่อเมือง, ดาบตำรวจประพล เวียงนาค นายกเทศมนตรีรีตำบลบ้านปง ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรมฯลฯ ดูแลรับผิดชอบในเขตใต้, นายสุชาต บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรม ฯลฯ ดูแลรับผิดชอบในเขตเหนือ, นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ, นายธวัช ชัยแก้ว ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายทะเบียน และนายศุภชัย ศุภศริริ ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนและประสานกลุ่มพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!