อาชีวศึกษา จ.เชียงใหม่ ตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ทำการตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา และวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาอย่างสูงสุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!