จ.แพร่ จัดโครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และองค์กร 3 ศาสนา จัดโครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อรวมพลังแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างศาสนิกชนศาสนาต่าง ๆ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

โดยวันนี้ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ผู้นำองค์การศาสนา ศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีดังนี้
ศาสนาพุทธ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
ศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร
ศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!