(มีคลิป) อ.พบพระ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 88 พรรษา

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทํากินคีรีราษฎร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับ โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ โครงการศิลปาชีพในพื้นที่อำเภอพบพระ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่อำเภอพบพระ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นี้พื้นที่ป่าชุมชน บ้านผ่านศึกพัฒนาหมู่ 6 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในพื้นที่ 5 ไร่ ปลูกพันธุ์กล้าไม้ 5 ชนิด

ประกอบด้วยไม้ 1. ต้นมะค่าโมง จำนวน 100 ต้น 2. ต้นตะเคียนทอง จำนวน 100 ต้น 3. ต้นยางแดง จำนวน 100 ต้น 4. ต้นอินทนิล จำนวน 100 ต้น และ 5. ต้นหว้า จำนวน 100 ต้น รวม 500 ต้น ชนิดกล้าไม้ 6 ชนิด ต้นไม้แดง ต้นตะเคียนทอง ต้นยางนา ต้นห้วา ต้นมะค่าโมง และต้นอินทนิล รวมจำนวน 500 ต้น สนับสนุนโดย โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกิน คีรีราษฎร์ และโครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรให้เกิดความรู้รักษา
3. เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยมีนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระเป็นประธานในพิธี และมีนายสุรพล เกวี ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 กล่าวรายงาน มีผู้ร่วมกิจกรรมดังนี้ นายนริรทร์ สุนันต๊ะ หัวหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ นายสาธิต มณฑาทิพย์ หัวหน้าโครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์  นาย ฉันทวัสส์ อิ่มเนย หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6 ร.อ.ทัศนัย ยารังษี หัวหน้าโครงการศิลปาชีพในพื้นที่อำเภอพบพระ ร.ท.เฉลิม บุญพรวงศ์ นายก อบต.วาเล่ย์ นายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล ปลัดอำเภอ ร.อ.ธนวัฒน์ เรืองดี นายทหารฝ่ายยุทธการ บก.ควบคุม ฉก.ร.4 ร.อ.วสวัสดิ์ จันทร์ปรุง ผบ.ร้อย.ร.422 ร.ท.ณัฐกฤต ประพัฒน์โพธิ์ หน.มว.ปจว.31 นายณัฏฐชัย สุดาชาติ พัฒนาการอำเภอพบพระ นายธวัชชัย คำแก้ว สาธารณสุขอำเภอพบพระ นายวีระชัยพนาไพรสณฑ์กำนัน ต.รวมไทยพัฒนา นายสุพจน์ จักรแก้ว กำนัน ต.พบพระ นางปริญญา ทรัพย์เจริญ กำนัน ต.ช่องแคบ นายบุญธรรม วงศ์พูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่.6 ต.วาเล่ย์ คณะครูนักเรียน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 โรงเรียนอนุบาล อบต.วาเล่ย์ ข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร สมาชิกศิลปาชีพและประชาชน ทุกหมู่เหล่า กิจกรรมดังกล่าวจัดเมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!