โรงเรียนสันติสุข เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมสืบชะตาป่า บวชป่าเฉลิมพระเกียรติ)

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายสมเกียรติ ชัยสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิเวช แสงคำ หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนโรงเรียนสันติสุข เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมสืบชะตาป่า บวชป่าเฉลิมพระเกียรติ) โดยเทศบาลตำบลสันติสุขและภาคีเคลือข่าย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 10 และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!