หวั่น ! โควิด-19 ระบาดรอบ 2 ชาวบ้านงดให้เข้าชมสวนไฮเดรนเยีย และนาขั้นบันไดขุนแปะ

หวั่นโควิดระบาดรอบ 2 ชาวบ้านดอยขุนแปะ งดให้นักท่องเที่ยวชมสวนไฮเดรนเยีย และนาขั้นบันไดที่ดอยขุนแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ขณะเดียวกันชาวบ้านได้หารือร่วมกัน ด้านการเปิดให้บริการการท่องเที่ยวชุมชนขุนแปะ หลังจากในปีที่ผ่านมาเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่อหามติเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับชุมชน ด้านการท่องเที่ยวในสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคโควิด-19 รวมทั้งยังขาดระบบการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยจะเปิดให้ชมอีกครั้งช่วงต้นเดือนธันวาคม

หลังจากแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ติดในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง แหล่งท่องเที่ยวชมสวนไฮเดรนเยียและนาข้าวขั้นบันได ขอชะลอการเปิดเที่ยวชม ป้องกันการแพร่ระบาดเพราะไม่รู้ว่าใครจะติดเชื้อบ้าง และป้องกันต่างด้าวหลบหนีเข้ามาแอบทำงาน ลดการแพร่ระบาดลงลดการเที่ยวชม 3 เดือน แต่จะประเมินสถานการณ์ทุกเดือน

ชาวบ้านชุมชนท่องเที่ยว หมู่ที่ 12 บ้านขุนแปะ และหมู่ที่ 17 บ้านต้นผึ้ง ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมประชาคมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา หารือร่วมกันด้านการเปิดให้บริการการท่องเที่ยวชุมชนขุนแปะ เที่ยวชมไฮเดรนเยีย หลังจากในปีที่ผ่านมาเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่อหามติเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับชุมชน ด้านการท่องเที่ยวในสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคโควิด-19 รวมทั้งยังขาดระบบการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

นายรักชาติ มูทู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านขุนแปะ กล่าวว่าเบื้องต้นได้ข้อสรุปร่วมกันของชุมชน และผู้ประกอบการโฮมสเตย์ และเจ้าของสวน รวมกันกว่า 20 ราย ต้องขอชะลอการเปิดให้บริการไว้ 3 เดือน เริ่มนับตั้งแต่วันออกเสียงประชาคม คือวันที่ 9 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศพบรายที่ 2 ของนักโทษและประเทศเพื่อนบ้านมีการแพร่ระบาดหนักขึ้น หวั่นจะมีการแฝงตัวของผู้ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการ ตลอดจนหวั่นมีแรงงานต่างด้าวจะลักลอบเข้ามาทำงานตามสวนหากเปิดให้เที่ยว จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่จะกระทบมากขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องขอให้ชะลอการเปิดเที่ยว แต่จะการมีการประเมินสถานการณ์ทุกเดือนทุกระยะๆ หากสถานการณ์ของโรคไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้น ซึ่งชาวบ้านและผู้ประกอบต้องขออภัยต่อนักท่องเที่ยวทุกท่าน ที่จะเดินทางมาเที่ยวทุ่งดอกไฮเดรนเยียและนาขั้นบันใดขุนแปะ พร้อมจะกลับมาเปิดให้ชมความสวยงามตามปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น