คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ส.ส.ในพื้นที่ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชาวบ้าน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ก.ย. 63 ที่ร้านอาหารบ้านไม้แดง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายอดุลย์ พูลศรี ที่ปรึกษากรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางมาเป็นประธานในการสัมมนา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน รวมทั้งราษฎรพื้นที่ อ.สบเมย อ.แม่สะเรียง และ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีทีมงานของ นายปัญญา จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับในการสัมนาดังกล่าว เป็นการหยิบยกนำเอาปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ 3 อำเภอ มาพูดคุยกันเพื่อที่จะแก้ไข โดยปัญหาที่ดินเป็นเรื่องสำคัญของคนในพื้นที่ โดยปัญหาส่วนใหญ่ของแม่ฮ่องสอนที่ดินจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 ใช้พื้นที่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และกลุ่ม 2 การครอบครององชาวบ้าน ที่ผ่านมา สาเหตุของปัญหาเกิดจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2506 แต่ไม่มีการสำรวจพื้นที่ทั่วถึงครบถ้วนการประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติในภายหลังส่งผลให้พื้นที่หลายหมู่บ้านหลายตำบลอยู่ในเขตป่าสงวนและเขตป่าอนุรักษ์ ทำให้เกิดปัญาตามมาภัยหลังในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย นายคำนึง คำอุดม ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนและเขตอนุรักษ์ ซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่ก่อนปี พ.ศ. 2545 จะไม่มีปัญหา แต่จะมีปัญหาเรื่องผู้ที่บุกรุกภายหลังปี 2545 จึงต้องมีการแก้ไขร่วมกันต่อไปทางด้าน นายอดุลย์ พูลศรี ที่ปรึกษากรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะ อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย และ อ.แม่ลาน้อย ตนได้รับเรื่องและปัญหาไว้แล้ว ในฐานะกรรมาธิการ และทำงานร่วมกับ ส.ส.ปัญญา จีนาคำ จะรับเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน นำเข้าสู่คณะกรรมธิการใหญ่ในสภาเพื่อก้ปัญหาโดยเร่งด่วนและจะรีบดำเนินการให้รวดเร็ว ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนสบายใจได้ทีมงานของเราจะรีบนำไปให้รัฐบาลแก้ไขอย่างรวดเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น