ผบช.ภ.5 เป็นประธานเปิดแพรคลุมป้าย “พิพิธภัณฑ์แม่ฮ่องสอนรวมใจ” เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดแพรคลุมป้าย “พิพิธภัณฑ์แม่ฮ่องสอนรวมใจ” ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านพัก ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน หลังเก่าอายุกว่า 100 ปี ติดถนนสิงหนาทบำรุง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

โดยมี ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5, พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ธีรพล อินทรลิบ ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน, พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผบก.ภ.จ.เชียงราย, พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.สุเทพ ฐาปนวรกุล รรท.ผบก.กมค.ภ.5, พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จ.ลำปาง, พล.ต.ต.พิมพรรณ ทรัพย์ขำ ผบก.รพ.ดารารัศมี พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน, หน.สภ.ในสังกัด ภ.จ.แม่ฮ่องสอน, คณะแม่บ้าน ตำรวจภูธรภาค 5 และ จ.แม่ฮ่องสอน, ส่วนราชการอื่น ๆ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเปิดฯดังกล่าว พร้อมนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นกระพี้จั่น และเดินชมการจัดแสดงบริเวณภายในพิพิธภัณฑ์ ในโอกาสนี้ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข และ ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ได้มอบเงินให้กับทางมูลนิธิ ภ.จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมสมทบการดำเนินการของมูลนิธิให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด

โดยพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว พล.ต.ต.ธีรพล อินทรลิบ ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีความคิดริเริ่มที่จะปรับปรุงบ้านพัก ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน หลังเก่าเพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตำรวจ วิถีชีวิตชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน และเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม อันดีงามของเมืองแม่ฮ่องสอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือจนสามารถจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้สำเร็จ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!