โจรชุม ขโมยอาโวคาโดที่มากประโยชน์ จนชาวบ้าน อ.พบพระ จ.ตาก มีไม่พอขาย ปีหน้าแก้ตัวใหม่ ให้ทุกฝ่ายดูแลเฝ้าสวนให้ดี

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานที่ อบต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายก อบต.รวมไทยพัฒนา เปิดเผยว่า ตนได้เปิดการประชุมสรุปผลการจัดงานเทศกาลอะโวคาโด ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค. 2563 ที่ อบต.รวมไทยพัฒนา มีชาวสวนและเกษตรกร กว่า 200 ราย ที่ปลูกอาโวคาโด จำนวนกว่า 1,000 ไร่ นำผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะอาโวคาโดมาร่วมงาน โดยรวมถือว่าประสบผลสำเร็จดีมาก เพราะนักท่องเที่ยวเดินทางมาซื้อสินค้าเกษตรจำนวนมากจนอาโวคาโดมีไม่เพียงพอกับความต้องการ

อ่านข่าวก่อนหน้า : (มีคลิป) อ.พบพระ จ.ตาก จัดงานเทศกาลอะโวคาโด ปี 2563 

การประชุมสรุปปัญหา ผลสรุปของการจัดงานในครั้งนี้ จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขในการจัดงานในปีต่อไป มีนายชนะ แก้วพวง ปลัด อบต.รวมไทยพัฒนา วีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ กำนัน ต.รวมใจพัฒนา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอประจำตำบลรวมไทยพัฒนา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อบต.ผญบ. และเจ้าของสวนอาโวคาโดเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

 

นายวิชิต นายก อบต.รวมไทยพัฒนา กล่าวว่า การจัดงานอาโวคาโดในปีนี้ถือว่าช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอาโวคาโดให้เป็นที่รู้จัก ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรผู้ปลูกอาโวคาโด สรุปว่า มีปัญหาคือ ผลอาโวคาโดมีน้อยไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย ควรประชาสัมพันธ์ก่อนจัดงาน 1-2 เดือน เพื่อเกษตรกรจะได้เก็บผลผลิตไว้จำหน่ายในงานเพียงพอ การดำเนินกิจกรรมภายในงานขอให้เป็นไปตามกำหนดการ เนื่องจากมีบางกิจกรรมมีผู้สนใจเดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อเข้าร่วมจะได้วางแผนการเดินทางได้ ในงานเทศกาลอาโวคาโด ควรมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร ราคาจำหน่ายอาโวคาโดควรให้อยู่ที่ราคาขายหน้าสวน ไม่ควรให้สูงเกินไป การจัดรถเที่ยมชมสวนอาโวคาโด้ ควรเพิ่มเส้นทางในท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ เช่น สวนดาวเรือง, สวนทุเรียน เป็นต้น ช่วงเวลาในการจัดเวทีเสวนา องค์ความรู้ด้านบนเวที ไม่ควรให้จัดรถเที่ยวชมสวน ในช่วงเวลาเดียวกัน แสดงรายละเอียดประโยชน์ของอาโวคาโด้แต่ละสายพันธุ์ ว่ามีประโยชน์อย่างไร มีคุณค่าอย่างไร ร่วมกันหาทางแก้ไขในเรื่องของการรีบจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร

“ช่วงผลผลิตออก มีขโมยมาขโมยผลผลิตไปจำนวนมาก ทำให้เกษตรจำเป็นต้องรีบขาย ต้องขอเจ้าหน้าที่ช่วยกันทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ปกครองและตำรวจต้องเฝ่าดูแลสวนอาโวคาโดดี ๆ เพราะตลาดมีความต้องการผลผลิตอาะโวคาโดสูงมาก เพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และขอให้เกษตรกรช่วยกันปลูกและพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามในภาพร่วมถือว่าประสบผลสำเร็จในการจัดงานในปีนี้ และจะปรับปรุงแก้ไขและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว อ.พบพระ จ.ตากได้ตลอดทั้งปี

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!